Uw verwarming gratis dankzij zonnepanelen?

In lage energie/passieve woningen zijn de warmtebehoeften zeer laag geworden.

De rendementen van de fotovoltaïsche panelen worden voortdurend verbeterd zoals  de oplossingen voor hun integratie in de daken.

De elektrische oplossingen voor de verwarming et de warm water voorbereiding zijn nu interessante alternatieven geworden.

 

In deze omstandigheden zijn de warmtebehoeften grotendeels of volledig door de jaarlijkse fotovoltaïsche productie gedekt.

 

Concrete realisaties functioneren sinds jaren met uitstekende resultaten. 


Echter moet men niet vergeten dat de oplossingen die niet toestaan het stroomverbruik buiten de spitsuren te verschuiven ( directe verwarming en dergelijke)  een groot probleem veroorzaken voor het netwerk.


Diep in de winter ,vallen hun stroomverbruiken om de ergste momenten voor het elektriciteitsnet .

Het opslaan van thermo-elektrische energie.

 

Integendeel zijn de oplossingen met opslag van thermische energie van groot belang:

 

  • Zij laten toe de verhouding van zelfverbruik van fotovoltaïsche energie aanzienlijk te verhogen
  • Met deze energie-opslagmogelijkheden beschikt het distributienet over lasten die afgeschakeld kunnen worden gedurende de spitsuren of ingeschakeld worden wanneer een plaatselijke overschot van fotovoltaïsche productie het evenwicht van het distributienet zou verbreken.


Meer informatie? Bel ons.